Hastalar İçin

Amiloide Bağlı Nöropatiler

Diabet ve Nöropati

EEG - EMG - SEP - MEP

Herediter Nöropatiler

İnflamatuvar Miyopatiler

Metabolik Kas Hastalıkları

Müsküler Distrofiler

Kas Hastalıkları

Serebrovasküler Olay

Myastenia Gravis

Parkinson Hastalığı

Nöropatik Ağrı

Trigeminal Nevralji

Amiyotrofik Lateral Sklerozis (ALS)

Guillain-Barre Sendromu (GBS)

Spinal müsküler atrofi (SMA)

Kronik inflamatuvar demiyelinizan nöropati (CIDP)