Çift Görme


Çift görme hastadan detaylı öykü alınmasının tanıda büyük önem taşıdığı bir şikayettir. Hastaya tek gözle mi yoksa iki gözle mi çift gördüğü, ikinci görüntünün yanda mı, yukarda mı aşağıda mı olduğu, gün içinde değişkenlik gösterip göstermediği mi ve beraberinde ortaya çıkan bulgu varlığı mutlaka sorulmalıdır.

Tek göz açıkken olan çift görme şikayeti çoğu kez göz hastalıkları (katarkt, astigmatizm vb) ile ilişkilidir. Her iki göz açıkken olan ve tek göz kapalıyken düzelen çift görmeler ise genellikle nörolojik kaynaklıdır.

Çift görme ile başvuran hastalarda öykü ve muayene bulguları göz önünde bulundurularak tanı amaçlı olarak en sık kullanılan tetkikler beyin ve orbita görüntülemesi (özellikle manyetik rezonans görüntüleme-MR-) ve EMG’dir.

Aşağıda bazı özelliklere göre olası hastalıklar özetlenmiştir:

Ani başlangıçlı ve eşlik eden tek taraflı kuvvet kaybı, his kaybı veya dengesizlik beyin damarlarında bir tıkanıklığın (inme) habercisi olabilmesi açısından çok önemlidir. Böyle bir durumda acilen hastaneye başvurulması erken dönem yapılabilecek damar açıcı tedavilere olanak sağlamaktadır.

Dışa bakışta ortaya çıkan çift görmeye eşlik eden baş ağrısı çeşitli nedenlerle kafaiçi basınç artışına bağlı olarak gözlenebilir.

Gün içinde değişkenlik gösteren ve çoğu zaman göz kapağında düşmenin de eşlik ettiği çift görme sıklıkla miyastenia gravis gibi kas-sinir kavşağı hastalıklarında ortaya çıkmaktadır.

Ani başlangıçlı, kol ve bacaklarda güçsüzlüğün de eşlik ettiği hastalar Guillain Barré Sendromu veya Botulinum toksin zehirlenmesi açısından değerlendirilmelidir.

Ani başlangıçlı çift görme ve eşlik eden dengesizlik hem beyin damar hastalıklarında hem de Miller-Fisher Sendromu’nda ortaya çıkabilmektedir.

Diabeti (şeker hastalığı) olan hastalarda çift görme başka bir nedene bağlı değilse hastalığın damarsal sorunlarına bağlı olarak gözlenmekte ve çoğu kez tedavisiz 3 ay içinde düzelmektedir.

Çift görme, eşlik eden göz çevresi kızarıklığı ve ağrısı hastalarda göze giden sinirlerin yerleşim bölgelerinde enfeksiyon veya inflamasyon (Tolosa-Hunt sendromu) araştırılması gerekmektedir.

Sonuç olarak çift görme önemsenmesi gereken ve çok çeşitli bölgelerin hastalıklarına bağlı ortaya çıkabilen bir şikayettir.